Sponsoriem

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

 
SK Rugāji aicina sadarboties Latvijas uzņēmējus, ar sponsorēšanu atbalstot autosportu, vienlaicīgi popularizējot savu firmu vai pārstāvēto preču zīmju atpazīstamību.
Latvijas Republikas likumdošana paredz nodokļu atvieglojumus sponsoriem - samazināt firmas peļņas nodokli par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas Latvijas Republikā reģistrētam sporta organizācijām. Summa uz kuru attiecas nodokļu atvieglojumi nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējās nodokļa summas.
 
Piemērs:
Firmai “Veiksminieks” peļņas nodoklis pilna apmērā jāpārskaita valsts budžeta, taču firma izvēlas rīkoties savādāk - 20 procentus no firmas peļņas ziedot konkrētam sporta klubam vai konkrētam aktivitātēm pretī saņemot savas firmas vārda popularizēšanu kluba piedāvātajos veidos ( skatīt piedāvājumu tālāk).
 
Tātad:
firmai ir jāmaksā valstij peļņas nodoklis Eur 1000,- 20 %, kas ir Eur 200,- var tikt ziedoti sporta klubam pretim saņemot šo likuma noteikto atlaidi ziedotie Eur 200,- ir līdzvērtīgi Eur 170,- nodokļa tiek saņemts Eur 200,- vērts pakalpojums, samaksājot par to Eur 30,-. Valstij firma samaksas Eur 1000 – 200 +30 = Eur 830 Sponsorējuma rezultātā firma “Veiksminieks” pārskaitīs valsts budžeta nevis Eur 1000,- bet gan tikai Eur 830,- pretim saņemot ieguvumu par Eur 200,-!
 
Luk 10 iemesli, kāpēc daudzi uzņēmumi Latvija jau atbalsta auto un motosporta pasākumus un sportistus:
1. Autosports ir viens no populārākajiem sporta veidiem ne tikai Latvija, bet ari pasaule.
2. Pasākumus ierauga un apmeklē pirktspējīga auditorija.
3. Gada laika autosacīkstes Latvija apmeklē vairāk nekā 200 tūkstoši skatītāju.
4. Gada laika prese parādās vairāk nekā 600 ar autosportu saistītu publikāciju.
5. Katru nedēļu autosporta aktualitātes tiek apkopotas pusstundu gara LTV-7 raidījumā “Autosporta programma Nr.1”, ka ari loti daudz autosportuatspoguļo Latvijas reģionālajās televīzijās.
6. Ātrums, dinamika, azarts – labi vadmotīvi ne tikai autosportam, bet ari Jūsu uzņēmumam.
7. Autosporta atbalstītajiem tiek dotas ekskluzīvas tiesības piedalīties autosporta radīšana un pat iespēja pašam izbaudīt autosportista izjūtas.
8. Sponsoram ir iespējas iegūt peļņas nodokļa atlaidi 85 procentu apmēra.
9. Sponsorēšana ir lieliska izdevība par naudu, kas tāpat nepaliktu uzņēmumam un būtu jāmaksā nodokļos, reklamēt sevi un savu preci!
 
Ja Jūs vēlaties piedalīties auto un motosporta vides pilnveidošana, pretim saņemot atpazīstamību un popularitāti, dariet to zināmu
mums un mes jūs iesaistīsim!
 
SPONSORA IEGUVUMI
Jūs iegūsiet labumu par sponsorētas naudas summu pēc Jūsu izvēles:
sponsorēt vienu vai vairākus sacensību posmus, vai ari kādu posmu daļēji;
Noslēdzot līgumu ar Sporta klubu “Rugāji”, atkarība no sponsorētas summas,
sponsors iegūst sekojošu statusu un iespējas:
 
 
no Eur 71.14,- līdz Eur 711.44,- apvidus sacensību posma ATBALSTĪTĀJS
- izvietot uzņēmuma vai precu zīmes nosaukumus trases mala
 
Eur 712.86,– Eur 2134.31,- apvidus sacensību posma SPONSORS
- izvietot uzņēmuma vai preču zīmes attēlus sacensību bāzes atrašanas vieta, starta – finiša vietas un specialajos posmos, kur paredzama skatītāju pulcēšanas;
- izvietot sava uzņēmuma vai precu zīmes attēlus uz sporta automobiļiem konkrētajā sacensību posma (uzlīmes uz sacensību dalībnieku automašīnām);
--izvietot sava uzņēmuma vai precu zīmes attēlus uz sporta automobiļiem konkrētajā sacensību posma (uzlīmes uz sacensību dalībnieku automašīnām);
pasniegt posma uzvārētajiem savas speciālbalvas;
 
Eur 2135.73,- . . . - apvidus sacensību posma ĢENERĀLSPONSORS
- konkrēta posma oficiālajā nosaukuma iekļaut firmas vai pārstāvētās precu zīmes nosaukumu (piemēram - Rugāji Trophy “ . . . “ kauss);
- izvietot uzņēmuma vai precu zīmes attēlus sacensību bāzes atrašanas vieta, starta – finiša vietas un specialajos posmos, kur paredzama skatītāju pulcēšanas;
- izvietot sava uzņēmuma vai precu zīmes attēlus uz sporta automobiļiem konkrētajā sacensību posma (uzlīmes uz sacensību dalībnieku automašīnām);
- izvietot uzņēmuma vai precu zīmes attēlus uz posma oficiālas dokumentācijas, dalībnieku starta numuriem, sacensību posma emblēmas;
- pasniegt posma uzvarētajiem savas speciālbalvas;
- izvietot firmas vai precu zīmesattēlu sporta kluba „Rugāji” interneta mājas lapa;

sacensību apskata masu medijos tieši tiek reklamēts ģenerālsponsors vai tā pārstāvētā precu zīme (izskan sacensību posma oficiālajā nosaukuma iekļautais sponsora vārds).

Atbalsta

 

 

 

Jaunākie video

 

 

 

 

 

 

atb